Yleistä pelletistä

Pelletti on jalostettua biopolttoainetta. Se tehdään puristamalla sahanpurua ja höylänlastua kovalla paineella pienten metallilevyssä olevien reikien läpi. Reikien läpimitta ja samalla pelletin koko on yleensä 6-12 mm (8 mm tavallisin koko Suomesssa). Pelletti on uusiutuva biopolttoaine, eikä sen käyttö lisää ilmakehän kasvihuoneilmiötä kuten fossiliset polttoaineet.

Puu on ekologinen vaihtoehto »

Pelletti voidaan tuoda käyttöpaikalle samalla tavoin kuorma-autolla kuten öljy. (Pelletin kuljetuksessa käytetään nykyisin paineilmasäiliöitä.) Pienissä erissä pelletin voi tuoda kotiin tavallisissa säkeissä ja vähän isommissa erissä suursäkeissä. Vaikka valitsisi säkkikuljetuksenkin, on varastosiilon täytössä kovin vähän työtä tavalliseen puulämmitykseen verrattuna.